Vilkår for anvendelse

Denne service, der udelukkende er forbeholdt en voksen og advaret offentlighed, tilbyder film af erotisk karakter i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning, der kan chokere visse seere.

Ved at bruge vores side erklærer du højtideligt, at:

Du er lovligt voksen i henhold til lovgivningen i dit land, og at lovgivningen i din stat tillader adgang til denne service. Du er blevet advaret om denne tjenestes pornografiske karakter. Du bruger dette websted til personlige formål, uden at et privat firma af det offentlige organ er involveret på nogen måde, som du forpligter sig til ikke at gøre dette sted kendt for mindreårige.

Indholdet af dette websted er udelukkende til rekreative formål. Enhver henvisning eller lighed eller henvisning til rigtige navne, mærkenavne, produkter, virksomheder, kendetegn er helt tilfældige, intet der tyder på disse specifikke midler og bruges udelukkende til filmens SCRIPT-behov. Synspunkter og udtalelser, der er udtrykt deri, er synspunkter fra de specifikke talere og repræsenterer ikke nødvendigvis synspunkter og meninger fra xpublicsex.comRedigere