Podmínky použití

Tato služba, vyhrazená výhradně pro dospělou a varovanou veřejnost, nabízí filmy erotické povahy v souladu s platnými evropskými právními předpisy, které by mohly šokovat určité diváky.

Používáním našich stránek slavnostně prohlašujete, že:

Jste legálně dospělí podle zákona ve vaší zemi a zákony vaší země povolují přístup k této službě. Byli jste upozorněni na pornografický charakter této služby. Používáte tento web pro osobní účely, aniž by do něj byla zapojena jakákoli soukromá společnost veřejného orgánu, kterou byste se zavázali nezveřejnit tento web nezletilým.

Obsah této webové stránky je určen výhradně pro rekreační účely. Jakýkoli odkaz nebo podobnost nebo odkaz na skutečná jména, obchodní značky, produkty, společnosti, rozlišovací znaky jsou zcela náhodné, nic k označení těchto konkrétních prostředků a používá se výhradně pro potřeby SCRIPT filmu. Názory a názory zde vyjádřené jsou názory konkrétních řečníků a nemusí nutně představovat názory a názory xpublicsex.comZměnit

Vymazat seznam skladeb